Podział irysów bródkowych

Irysy bródkowe dzielimy na kilka dalszych rodzajów (grup), różniących się zasadniczo rozmiarami liści, pędów i kwiatów jak również czasem i długością kwitnienia:

  1. MDB (Minature Dwarf Bearded) – miniaturowe niskie – o wysokości około 15 cm,  o niewielkich kwiatach (5cm), kwitną bardzo wcześnie – jeszcze w kwietniu, ale niestety również bardzo krótko.
  2. SDB (Standard Dwarf Bearded) – niskie, o wysokości około 30-40cm, kwiaty około 8cm, popularne, kwitną wcześnie, są najczęściej spotykane w polskich ogródkach.
  3. IB (Intermediate Bearded) – średnie, są krzyżówką irysów niskich i wysokich, wysokość około 60-70 cm, kwiaty około 10cm średnicy, najczęściej kwitną w pełni sezonu
  4. MTB (Miniature Tall Bearded) –mniaturowe wysokie – o wysokości do 70 cm, rzadko spotykane
  5. TB (Tall Brearded, W Europie nazywane również niekiedy Iris Germanica-niewłaściwie zresztą) – wysokie, średnia wysokość 95cm, zdarzają się odmiany o wysokość 150cm, wielkość kwiatów 15cm średnicy, sa jednak odmiany o kwiatach o średnicy ponda 20cm. To najpiękniejsze z irysów, na grubych bardzo sztywnych pędach maja po około 12 kwiatów, niektóre odmiany kwitną przez 3 tygodnie

Rodzaje irysów

Poznaj rodzaje irysów
oraz ich podział.

Amatorska uprawa irysów

Dział poświęcony uprawie irysów,
oraz ich pielęgnacji.

Moje irysy

Galeria moich irysów,
zdjęcia kilkuset gatunków
realizacja: