< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Moje irysy

 Drama Queen
Typ:wysoki br??dkowy (TB) 
Kolor:br?zowo-purpurowy 
Orignator:Keppel, Keith 
Rok:2003 
Wysokość:oko??o 100 cm 
Sezon kwitnienia:wczesny do pe??ni sezonu 
Nagrody:HM 05, AM 07, WM 07, DM 11 
Uwagi:
 

Multimedalista, zdoby?? wszystkie dostepne wyró??nienia i tytu??y w USA

Rodzaje irysów

Poznaj rodzaje irysów
oraz ich podział.

Amatorska uprawa irysów

Dział poświęcony uprawie irysów,
oraz ich pielęgnacji.

Moje irysy

Galeria moich irysów,
zdjęcia kilkuset gatunków
realizacja: