< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Moje irysy

 Better Then Butter
Typ:wysoki br??dkowy (TB) 
Kolor:bia??o ??????ty 
Orignator:Paul Black 
Rok:2010 
Wysokość:oko??o 104 cm 
Sezon kwitnienia:od wczesnego do p????nego 
Nagrody:HM 12, AM 14 
Uwagi:
 

nowo???, bardzo efektowny

Rodzaje irysów

Poznaj rodzaje irysów
oraz ich podział.

Amatorska uprawa irysów

Dział poświęcony uprawie irysów,
oraz ich pielęgnacji.

Moje irysy

Galeria moich irysów,
zdjęcia kilkuset gatunków
realizacja: