< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Moje irysy

 Merry Amigo
Typ:wysoki br??dkowy (TB) 
Kolor:bia??o-niebieski 
Orignator:Barry Blyth 
Rok:2009 
Wysokość:oko??o 97 cm 
Sezon kwitnienia:bardzo wczesny do pe??ni sezonu 
Nagrody: 
Uwagi:
 

d??ugo kwitnie, wczesny, bardzo ??adny

Rodzaje irysów

Poznaj rodzaje irysów
oraz ich podział.

Amatorska uprawa irysów

Dział poświęcony uprawie irysów,
oraz ich pielęgnacji.

Moje irysy

Galeria moich irysów,
zdjęcia kilkuset gatunków
realizacja: