< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Moje irysy

 In The Spotlight
Typ:wysoki br??dkowy (TB) 
Kolor:bia??o-??????ty 
Orignator:Sutton, Michael 
Rok:2005 
Wysokość:oko??o 86 cm 
Sezon kwitnienia:wczesny do pe??ni sezonu 
Nagrody: 
Uwagi:
 

piakny, bardzo s??onacczny irys, d??ugo kwitnie

Rodzaje irysów

Poznaj rodzaje irysów
oraz ich podział.

Amatorska uprawa irysów

Dział poświęcony uprawie irysów,
oraz ich pielęgnacji.

Moje irysy

Galeria moich irysów,
zdjęcia kilkuset gatunków
realizacja: