< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Moje irysy

 Class Ring
Typ:wysoki br??dkowy (TB) 
Kolor:czerwono bia??y 
Orignator:Keppel, Keith 
Rok:2010 
Wysokość:oko??o 91 cm  
Sezon kwitnienia:wczesny 
Nagrody:HM 12, AM 14 
Uwagi:
 

pi?kna plicata, du??e kszta??tne kwiaty, zdrowy, odporny

Rodzaje irysów

Poznaj rodzaje irysów
oraz ich podział.

Amatorska uprawa irysów

Dział poświęcony uprawie irysów,
oraz ich pielęgnacji.

Moje irysy

Galeria moich irysów,
zdjęcia kilkuset gatunków
realizacja: