< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Moje irysy

 Hysteria
Typ:wysoki br??dkowy (TB) 
Kolor:bia??y z purpurowymi ??y??kami 
Orignator:Blyth, Barry 
Rok:2008 
Wysokość:oko??o 84 cm 
Sezon kwitnienia:pe??nia sezonu do p????nego 
Nagrody: 
Uwagi:
 

pomimo braku tytu??ów i wyró??nie?? jest to irys tak ju?? s??awny i?? nie wymaga dodatkowych komentarzy 

Rodzaje irysów

Poznaj rodzaje irysów
oraz ich podział.

Amatorska uprawa irysów

Dział poświęcony uprawie irysów,
oraz ich pielęgnacji.

Moje irysy

Galeria moich irysów,
zdjęcia kilkuset gatunków
realizacja: