< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Moje irysy

 Kissed by the Sun
Typ:wysoki br??dkowy (TB) 
Kolor:bia??o-??????ty 
Orignator:Schreiner  
Rok:2006 
Wysokość:oko??o 96 cm 
Sezon kwitnienia:pe??nia sezonu do p????nego 
Nagrody:HM 08 
Uwagi:
 

delikatne kolory, bardzo du??e, pi?kne i trwa??e kwiaty, a?? dziwi tylko jedna nagroda

Rodzaje irysów

Poznaj rodzaje irysów
oraz ich podział.

Amatorska uprawa irysów

Dział poświęcony uprawie irysów,
oraz ich pielęgnacji.

Moje irysy

Galeria moich irysów,
zdjęcia kilkuset gatunków
realizacja: